Lietuviškos Mišios su Arkivyskupu G. Grušu

Norime Jus informuoti, kad prieš pat Joninių šventę birželio 23 d. 16.30 val. Laifour miestelio bažnyčioje, Prancūzijoje, vyks lietuviškos Mišios su Arkivyskupu G. Grušu, kuris atvyksta į Belgiją su misija pašventinti naująsias NATO patalpas (birželio 24 d.). Jį lydės ambasadorius prie NATO V. Leškevičius. Mišiose bus giedamos XVI – XIX a. lietuviškos senovinės kantičkinės giesmės. Visus norinčius kviečiame dalyvauti.
Joninių šventės pradžia 17.30 val., tačiau atvykstant jūsų laukiame jau nuo 15.30 val.,  kad neskubėdami galėtumėte užsiregistruoti, įsikurti ir lengvai užkandę  aktyviai visur dalyvauti.
Primename dėl registracijos į šventę: dar kelias dienas dalyvio mokestis bus po 10 EUR, nuo birželio 16 d.  – 15 EUR. Paskubėkite! Savanorių registracijos laukiame taip pat iki birželio 15 d.
Dėkojame visiems užsiregistravusiems į renginį, o kitus raginame nedelsti ir nedvejoti – šventė bus nuostabi!
Joninių Jonas
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *