Skelbiamos atrankos į laisvas Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje vairuotojo (-os) ir valytojo (-os) pareigybes

Atranka į Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje vairuotojo (-os) pareigybę

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

 1. turėti vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;
 2. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti atstovybės tarnybines transporto priemones (B kategorija);
 3. turėti automobilių eksploatavimo įgūdžių, žinoti automobilio veikimo principus ir sandarą;

4 žinoti įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius eismo saugumą, automobilių transporto darbo saugos taisykles, pirmosios medicinos pagalbos suteikimo nukentėjusiajam tvarką ir būdus;

 1. išmanyti atstovybės, ministerijos tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisykles;
 2. žinoti ir deramai parinkti vietinio ir tolimojo susisiekimo maršrutus, sugebėti savarankiškai planuoti ir atlikti savo darbą;
 3. atitikti Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti arba susipažinti su įslaptinta informacija;
 4. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu (vadovaujantis bendraisiais Europos kalbų metmenimis „Europass“ https://europass.cedefop.europa.eu/lt/resources/european-language-levels-cefr).

 

Darbuotojas privalės turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą leidimą dirbti su įslaptinta informacija.

 

Pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. vairuoja tarnybinę(es) transporto priemonę(es);
 2. veža atstovybės darbuotojus, delegacijas, atstovybės svečius į darbo susitikimus, renginius ir iš jų;
 3. prižiūri tarnybinės(ių) transporto priemonės(ių) techninę būklę, vidaus ir išorės švarą;
 4. rūpinasi transporto priemonės(ių) techniniu aptarnavimu, prireikus organizuoja jos(jų) remontą;
 5. rūpinasi tarnybinės(ių) transporto priemonės(ių) draudimo reikalais;
 6. laiku ir atsakingai pildo su transporto priemone(ėmis) ir vairavimu susijusius dokumentus, tvarko transporto priemonės(ių) degalų ir kitų sąnaudinių medžiagų ir ridos apskaitą;
 7. pristato paštą, kvietimus ir dokumentus į įvairias institucijas, įstaigas ir organizacijas ir kt. ir atitinkamai paima iš jų;
 8. prireikus pakrauna ir iškrauna transporto priemonę(es), gabena krovinius į atstovybę ir iš jos;
 9. prisideda organizuojant atstovybės renginius ir priėmimus;
 10. vykdo kitus atstovybės vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

 

Privalumas – vairuotojo darbo patirtis.

 

Su darbuotoju bus sudaroma terminuota darbo sutartis.

Pretendentai, atitinkantys pareigybei keliamus reikalavimus ir norintys dalyvauti atrankoje, iki 2018 m. kovo 27 d. 18 val. (Belgijos laiku) elektroniniu paštu atranka@eu.mfa.lt turi pateikti:

 1. gyvenimo aprašymą (lietuvių kalba pagal Europass CV https://europass.cedefop.europa.eu/lt/documents/curriculum-vitae),
 2. motyvacinį laišką (lietuvių kalba),
 3. išsilavinimą patvirtinančius dokumentus,
 4. teisę vairuoti (B kategorija) patvirtinančius dokumentus.

Pokalbiai su atrinktais pretendentais planuojami Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje patalpose arba nuotoliniu būdu (telefonu, „Skype“ vaizdo skambučiu).

Papildoma informacija teikiama elektroniniu paštu atranka@eu.mfa.lt.

 

 

Atranka į Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje valytojo (-os) pareigybę

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

 1. išmanyti administracinių patalpų higienos reikalavimus, elektrinių prietaisų veikimo principus ir jų naudojimo tvarką;
 2. išmanyti plovimo ir dezinfekavimo priemonių paskirtį ir naudojimo būdus;
 3. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti ir atlikti savo darbą, pasirenkant tam tinkamus darbo metodus.

 

Darbuotojas privalės turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą leidimą dirbti su įslaptinta informacija.

 

Pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 1. reguliariai pagal higienos reikalavimus palaiko tvarką ir švarą, kruopščiai valo atstovybės patalpas ir jose esantį inventorių ir technines darbo priemones;
 2. patalpas valo drėgnu būdu ir/arba dulkių siurbliu laikydamasis higienos reikalavimų. Grindų ir sienų plovimui privalo naudoti tam skirtas specialias priemones. Prireikus su specialiai valikliais šalina dėmes nuo kiliminės dangos;
 3. valo ir tvarko sanitarines patalpas (tualetus), pasirūpina, kad jose netrūktų muilo, tualetinio popieriaus, popierinių rankšluosčių;
 4. valo baldų, palangių, paveikslų rėmų, veidrodžių, langų ir kitus paviršius;
 5. valo dulkes nuo šviestuvų, stalinių elektros lempų ir kitų elektros įrenginių;
 6. ruošia atstovybės patalpas, inventorių įvairiems reprezentaciniams renginiams, po jų jas sutvarko ir suplauna indus;
 7. reguliariai su specialiomis priemonėmis valo kavos aparatus, virdulius ir kitus įrenginius, pašalina iš jų kalkes;
 8. pastebėjęs baldų, sienų, durų, santechnikos ir kitų įrenginių gedimus, nedelsdamas apie tai informuoja už ūkinę-administracinę veiklą atsakingą atstovybės darbuotoją;
 9. nuolat renka ir išneša šiukšles į tam skirtą vietą;
 10. pagal reikalavimus eksploatuoja ir racionaliai naudoja valymui skirtą darbo inventorių, plovimo bei dezinfekavimo medžiagas;
 11. vykdo kitus atstovybės vadovo nenuolatinio pobūdžio tarnybinius pavedimus.

 

Su darbuotoju bus sudaroma terminuota darbo sutartis.

Pretendentai, atitinkantys pareigybei keliamus reikalavimus ir norintys dalyvauti atrankoje, iki 2018 m. kovo 27 d. 18 val. (Belgijos laiku) elektroniniu paštu atranka@eu.mfa.lt turi pateikti:

 1. gyvenimo aprašymą (lietuvių kalba pagal Europass CV https://europass.cedefop.europa.eu/lt/documents/curriculum-vitae),
 2. motyvacinį laišką (lietuvių kalba).

Pokalbiai su atrinktais pretendentais planuojami Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje patalpose arba nuotoliniu būdu (telefonu, „Skype“ vaizdo skambučiu).

Papildoma informacija teikiama elektroniniu paštu atranka@eu.mfa.lt.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Lietuvos nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

View all posts by Lietuvos nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *