Virtualus lietuviškos “Olimpinės mylios 2021” bėgimas

Virtualus lietuviškos “Olimpinės mylios 2021” bėgimas – baigtas!Šiemet bėgime sulaukėme dalyvių net iš 13 šalių! Pasaulio lietuviai registravosi Japonijos Lietuvių Bendruomenė – Lithuanian Community in Japan, Jungtinės Karalystės Lietuvių Bendruomenė, Malaizijos lietuvių bendruomenė – Lithuanian Community in Malaysia, Norvegijos lietuviu informacijos bei diskusiju grupe, JAV Lietuvių Bendruomenė / Lithuanian American Community, Inc., Airijos Lietuviai, Belgijos lietuviai, Turkijos lietuvių bendruomenė, Šveicarijos lietuviai (Litauer in der Schweiz), Lietuviai Taivane | Lithuanians in Taiwan, Italijos Lietuviai, ir, netgi, tolimojoje Lietuvių Draugija Nemunas – Sociedad Lituana Nemunas!Atsižvelgiant į tai, kad šiais metais Olimpinės dienos renginiai vyko realiu laiku Lietuvos sostinėje, PLB – Pasaulio Lietuvių Bendruomenė Sporto reikalų komisija ir Laurynas Misevičius nutarė tęsti kasmetinę tradiciją ir kartu su LTOK organizavo nuotolinį bėgimą įvairiose lietuvių apgyvendintose šalyse. Simboliškai pažymint 33 nepriklausomo Lietuvos tautinis olimpinis komitetas metus virtualią Olimpinę mylią birželio 21-27 dienomis prabėgo didelė grupė mūsų tautiečių iš keliolikos kraštų keturiuose pasaulio žemynuose. PLB Valdybos narys ir Sporto reikalų komisijos pirmininkas Laurynas R. Misevičius pasidžiaugė pereitais metais užgimusiu puikiu bendradarbiavimu su Lietuvos Tautiniu Olimpiniu Komitetu ir neblėstančiu pasaulio lietuvių entuziazmu, tikimąsi, kad Olimpinės mylios nuotolinio bėgimo tradicija bus tęsiama kiekvienų metų birželio mėnesį kiekviename PLB krašte, kur tik apsigyvenę lietuviai. Ačiū tariame visiems dalyvavusiems šių metų renginyje ir dabar visi kartu reiškiame vieningą palaikymą Tėvynę Lietuvą garsinantiems olimpiečiams, sėkmės Tokijuje😊

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *