BLB 2020 metų padėkos

Baigiantis 2020 metams Belgijos lietuvių bendruomenės valdyba kartu su LR ambasada Belgijoje dėkoja aktyviems bendruomenės nariams už jų indėlį į bendruomenės gyvenimą. Ačiū Jums, brangieji.


LITUANISTINIS ŠVIETIMAS

Astai Peters už vaikų lietuvių kalbos mokymą

Asta nuo 201? metų moko mažuosius lietuvių kalbos Lietuvių Kultūros Centre Belgijoje …

Dėkojame Astai už …

Brigitai Pejřimovská už suaugusiųjų užsieniečių lietuvių kalbos mokymą

Brigita nuo 2018 metų dėsto lietuvių kalbą suaugusiems Belgijoje. Ji aktyviai propaguoja lietuvių kalbą, pristato lietuvišką kultūrą ir tradicijas Briuselyje, padeda, norintiems išmokti kalbą, atrasti jos grožį bei spalvingumą.

Nuoširdžiai dėkojame Brigitai už jos atliekamą didelį darbą ir pasišventimą lietuvių kalbos ir Lietuvos labui!


KULTŪRA

Rasai Gražienei už baltiškosios etnokultūros tradicijų puoselėjimą

Rasa, aktyvi Belgijos lietuvių bendruomenės narė, folkloro grupės “Rasos” vadovė ir viena pagrindinių kasmetinės Joninių (Rasų) šventės, sulaukusios didžiulio susidomėjimo tarp užsienyje gyvenančių lietuvių ir jų draugų, organizatorių ir siela paskutinius 7 metus. 

Dėkojame Rasai už baltiškosios kultūros puoselėjimą ir Belgijos lietuvių būrimą autentiškai švęsti kalendorines šventes.

AKTYVI, SVEIKA GYVENSENA

Rūtai Knizikevičiūtei už aktyvios ir sveikos gyvensenos skatinimą net ir COVID-19 sąlygomis

Rūta, BLB keliautojų klubo įkūrėja, ilgametė jo vadovė ir aktyviausia jo narė. 2020 metais kai COVID-19 apribojimai varžė organizuoti žygius, Rūta skatino neužsisėdėti namuose, eiti į gamtą ir atsakingai siūlė bendruomenės nariams individualius pasivaikščiojimo maršrutus pritaikytus kiekvienam metų laikui.

Nuoširdžiai dėkojame Rūtai už aktyvios ir sveikos gyvensenos skatinimą net ir sudėtingomis COVID-19 sąlygomis!

PILIETIŠKUMAS

Jurgitai Žemaitytei ir Aušrai Aleliūnaitei už pilietiškumo puoselėjimą ir Ateitininkų tradicijų tęstinumą

Jurgitos ir Aušros dėka 2020 metais naujai susiformavo Belgijos Ateitininkų kuopelė. Jos buvo ir Ateitininkų 110 metų jubiliejaus minėjimo pagrindinės organizatorės Liuvene, būtent kuriame 1910 metais ir susikūrė Ateitininkų draugija.

Nuoširdžiai dėkojame Jurgitai ir Aušrai už jaunimo pilietiškumo puoselėjimą ir Ateitininkų tradicijų tęstinumą!

PAGALBA COVID-19 METU

Rūtai Samuolytei už savanorystę ir pagalbą COVID-19 metu

Kovo mėnesį, prasidėjus pirmajai COVID-19 bangai ir šalims uždarinėjant sienas Rūta, su dar 12 Belgijos lietuvių, atsiliepė į URM savanorių kvietimą. Ji pagelbėjo lietuviui vaikinui pasiekti Lietuvą tuo metu kai Lenkija uždarinėjo sienas. Vienas tolimųjų reisų vairuotojas jį ketino vakare paimti nuo benzino kolonėlės, bet vėlavo ir atvyko tik paryčiais. Rūta visą naktį palaikė su jaunuoliu ryšį ir jau buvo bevežanti jam pusryčius kai vilkikas atvyko.

Nuoširdus ačiū Rūtai už savanorystę ir suteiktą pagalbą tautiečiui prasidėjus COVID-19 apribojimams!

Ačiū ir visiems 13 savanorių kurie buvę pasirengę padėti.

Kat Murr (FB vardas) už aktualios COVID-19 informacijos platinimą Belgijos lietuvių FB grupėje

Šių metų pavasarį, pirmosios COVID-19 bangos metu Katerina aktyviai ir daug komentavo FB belgijos lietuvių grupėje apie koronos situaciją. Visos žinutės buvo korektiškos, aiškios, aktualios, besiremiančios pačia naujausia informacija. 

Nuoširdžiai dėkojame Katerinai už aktyvų ir prasmingą aktualios informacijos dalinimąsi tada kada jos labiausiai reikėjo!

BLB DRAUGAS

Hugo Verkest už meilę Lietuvai ir pagalbą organizuojant įvairius bendruomenės renginius

Ši padėka skiriama ne lietuviui, bet asmeniui kuris myli Lietuvą ir reikšmingai palaiko mūsų bendruomenę. Hugo, belgas, Leuven katalikiškojo universiteto/”VIVES” taikomųjų mokslų universiteto/Mokytojų rengimo kolegijos dėstytojas ir įvairių nacionalinių ir tarptautinių švietimo projektų dalyvis bei koordinatorius dalyvaujantis daugelyje studentų mainų su Lietuva programų. 

Jis organizavo paskaitą apie Emanuelį Leviną žygio skirto Lietuvos atkurtos nepriklausomybės 100 mečiui paminėti metu, prisidėjo prie Ateitininkų 110 metų jubiliejaus minėjimo ir pan. 

Nuoširdžiai dėkojame Hugo už meilę Lietuvai ir pagalbą organizuojant įvairius bendruomenės renginius!


Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *