Arnoldas Pranckevičius: Ačiū Jums visiems už nuostabias gyvenimo pamokas ir geros kloties!

Vakar Diufelyje, mūsų tradicinių jau dvyliktųjų BeNeLux lietuvių sporto žaidynių metu, išrinkome naują Belgijos lietuvių bendruomenės valdybą. Didžiuliai sveikinimai Tautvydei Daujotytei, Laurynui Gerikui, Monikai Kokštaitei, Astai Kulikauskaitei, Kristinai Kurgonaitei, Jovitai Lazdinienei, Gintarui Marijauskui, Gretai Pikutienei ir Renaldai Šimkutei! Sėkmės stiprinant mūsų bendruomenę, šiemet švenčiančią solidų 70 metų jubiliejų, ir nešant aukštai iškeltą Lietuvos vėliavą Europos širdyje!

Buvo didžiulė garbė ir nepaprastas malonumas net aštuonis metus pirmininkauti šiai nuostabiai ir ypatingai bendruomenei. Be galo ačiū visoms trims komandoms ir žmonėms, be kurių fantastiško entuziazmo ir įkvepiančios savanorystės Belgijos lietuviai nebūtų tapę viena aktyviausių lietuvių bendruomenių.

Ypač dėkui nuostabiems valdybos kolegoms Laurynui Gerikui, Karolinai Štelmokaitei, Daliai Kabašinskaitei, Aurelijai Norienei, Egidijai Urbanavičienei, Gretai Pikutienei, Astai Kulikauskaitei, Neringai Šileikaitei, Tomui Karmanovui, Tautvydei Daujotytei, Rasai Gražienei, Renaldai Šimkutei, Julijui Grubliauskui, Tomui Vasilevskiui, Audriui Gražiui, Ievai Sinkevičiūtei, Mindaugui Laurinavičiui už jų energiją, entuziazmą, laiką, kantrybę ir nuostabią bičiulystę.

Per aštuonerius metus mūsų bendruomenė ir išaugo, ir subrendo. Prieš tris metus inauguravome turbūt svarbiausią mūsų iniciatyvą – Lietuvių kultūros centrą Belgijoje, kuriame vyksta kalbos ugdymo, muzikos, dailės pamokos vaikams, veikia kūrybinių žaislų dirbtuvės, o suaugusieji buriasi į chorą “Be lietaus”, renkasi į vaikų auklėjimo seminarus, knygos klubą, literatūros ir kino vakarus, užsieniečiai lanko lietuvių kalbos kursus, o mažieji skaitytojai džiaugiasi lietuviškų knygų bibliotekėle.

Legendinės BeNeLux lietuvių sporto žaidynės skaičiuoja jau dvylika metų ir jose savo jėgas kasmet išbando šimtai Belgijos, Liuksemburgo ir Olandijos lietuvių, tuo tarpu Keliautojų klubas jau yra surengęs net aštuoniasdešimt išvykų po įvairiausius Belgijos kampelius.

Be galo populiarus ir naujasis Kino klubas, atvežantis į Briuselį ne tik naujausią lietuvišką kiną, bet ir rengiantis susitikimus su garsiais Lietuvos režisieriais. Jau gražia tradicija tapo Literatūros vakarai, prakalbinę ne vieną Belgijoje viešintį lietuvį autorių, o Briuselio Debatų klubas kelias dešimtis kartų kvietė Belgijos lietuvius diskutuoti aktualiomis politinėmis, ekonominėmis, socialinėmis temomis su Lietuvos vadovais, ministrais, Europos Parlamento ir Komisijos nariais, Nepriklausomybės signatarais, žymiais filosofais ir istorikais.

Tikinčiuosius į lietuviškas mišias buria nuolat gausėjanti parapija, naujose erdvėse atgijo kasmėnesinė Lietuviška kavinė, tradicinės Joninės senųjų papročių ir tradicijų pagalba tapo magiška švente ir jau septintą kartą po dviejų savaičių kvies vainikus pinti, pagoniškas dainas dainuoti, laužą kūrenti ir paparčio žiedo ieškoti nuostabiame Prancūzijos Ardėnų Maso upės slėnyje.

Žinia apie Lietuvą sklinda ir už bendruomenės ribų. Trispalvės spalvomis nudažėme gatves Briuselio maratone ir kasmetiniame bėgime Sausio 13-osios aukoms atminti. Audringai ir karštai sirgome už mūsų krepšinio pergales, tiesėme tiltus su Lietuva varžydamiesi Proto mūšiuose, prisijungdami prie įvairių visuomeninių ir pilietinių iniciatyvų, Gatvės muzikos dienos, Darom akcijos, aktyviai dalyvaudami LT Big Brother mentorystės programoje ir gausiai balsuodami kiekvienuose rinkimuose.

Mūsų bendra veikla buvo sėkminga tiek, kiek patys įdėjome triūso ir iniciatyvos. Ir ji niekada nebūtų pasiekusi tikslo, jei ne didžiulis savanorių ir entuziastų būrys. Ypatingas ačiū Tautvydei Daujotytei, Vitalijai Povilaitytei-Petri ir Renaldai Šimkutei už kultūros centro lyderystę, Rūtai Knizikevičiūtei, Aistei bei Julijui Grubliauskams ir kitiems keliauninkams – už nuolatos stebinančius kelionių maršrutus, Astai Kulikauskaitei, Laurynui Gerikui, Rūtai Čiurlionienei ir didžiuliui būriui savanorių ir koordinatorių – už fantastišką Sporto žaidynių organizavimą, Jurgitai Žemaitytei – už nepailstamą parapijos kuravimą, Indrei Butautytei ir Rasai Gražienei – už Joninių tikrąją dvasią, Valdemarui Juozaičiui – už nepamirštamus bėgimus, balionus ir patriotinę dvasią, Nerijui Skruodžiui – už nuolatinę pagalbą mūsų svetainei, Mindaugui Kaziuliui – už mažųjų ir didžiųjų brolių globą, ir daugeliui kitų, kurių nepaminėjau

Didelis ačiū ir nuolatiniams bendruomenės partneriams ir draugams – Lietuvos Ambasadai Belgijoje ir Atstovybėms prie ES ir NATO. Ypatingas dėkui net septynis metus mūsų bendruomenės nariu buvusiam ministrui Linui Linkevičiui, dabartiniams ir tuometiniams ambasadoriams Gediminui Varvuoliui, Jovitai Neliupšienei, Raimundui Karobliui, Nijolei Žambaitei, Ryčiui Martikoniui, Kęstučiui Jankauskui, Vytui Leškevičiui, jų tuometiniams kolegoms Vidai Gražienei, Vilmai Mikėnienei, Lilianai Jaroslavskai, Dariui Vitkauskui, Danguolei Vinciūnienei, Erikui Petrikui, Ričardui Šlepavičiui, Gabrieliui Landsbergiui, Dariui Skusevičiui, Eglei Jacevičiūtei, Anetai Radzevič ir kitiems Lietuvos diplomatams, kuriuos visada laikėme tikraisiais mūsų bendruomenės nariais ir kurie be galo daug mums padėjo.

Dėkui ir už puikią bendrystę Pasaulio lietuvių bendruomenėje ir Global Lithuanian leaders gretose, ypač šių organizacijų šauniosioms vadovėms Daliai Henke ir Kotrynai Stankutei, artimiausių valstybių Liuksemburgo, Olandijos, Prancūzijos, Vokietijos, Jungtinės Karalystės bendruomenių, jaunimo sąjungų ir profesionalų klubų lyderiams Egle Jankauskaitei Jurienei, Žilvinui Bubniui, Sigitai Jurkynaitei, Linai Mengotienei, Linui Maknavičiui, Emilijai Pundziūtei, Simonui Černiauskui, Daliai Asanavičiūtei, Živilei Ilgūnaitei, Zitai Čepaitei, Laurai Hanning Scarborough, Mariui Raugalui, Daumantui Mockui, Ramintai Dereškevičiūtei. Buvo nepaprasta patirtis kartu kurti globalią Lietuvą ir burti Tėvynei neabejingą, aktyvią, pilietišką diasporą.

Belgijos lietuvių bendruomenė man visuomet buvo pavyzdys, kad įmanoma nelaukiant paskatinimo patiems stengtis pagelbėti Lietuvai savo žiniomis, patirtimi, nuolatiniu dėmesiu. Kad yra įmanoma sukurti erdvę, kurioje visi gali dalintis mintimis ir idėjomis, kurioje savo pomėgius ir interesus gali atskleisti ir mažas, ir suaugęs. Erdvę, kurioje puoselėjama nuomonių įvairovė ir tolerancija, kur sąveikauja pagarba lietuviškoms tradicijoms ir atvirumas pasauliui. Erdvę, kurioje jautiesi bendraminčiais, kur gera ir jauku, ir kur matai prasmę būti kartu.

Ačiū Jums visiems už šias nuostabias gyvenimo pamokas ir geros kloties!

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *