Apie BLB

Belgijos lietuvių bendruomenės tikslas – suburti Belgijoje gyvenančius lietuvius, išlaikyti lietuviškas tradicijas ir skleisti Lietuvos kultūrą Belgijoje. BLB įkurta 1947 m. yra pelno nesiekianti organizacija.

Truputis istorijos

Belgijos lietuvių bendruomenė buvo įkurta 1947 m. gruodžio menesį. Iki tol Belgijoje organizuotos lietuvių bendruomenės nebuvo. XX a. pradžioje Katalikiškajame Liuveno universitete studijavo keletas lietuvių ir kūrė įvairias organizacijas. Viena žymiausių – 1911 m. įkurtas sąjūdis “Ateitis”. Dar anksčiau lietuvių pėdsakų galima aptikti per Katalikų bažnyčią. Jėzuitai į Belgiją siuntė lietuvius studentus jau XVII a. pradžioje. Liuvene 1617 m. studijavo Kinijos misijonierius T. Andrius Rudaminas SJ. 1632 m. poetas Mykolas Sarbievijus Antverpene išleido savo kūrybos knygą.

Belgijos lietuvių bendruomenė 1947 m. buvo įkurta Briuselyje gyvenusio kun. Jono Danausko iniciatyva. Steigiant bendruomenę dalyvavo iš Vokietijos darbo stovyklų atvykę ir daugiausiai Belgijos anglių kasyklose įsidarbinę lietuviai. Narių skaičius keitėsi ir vienu metu galëjo siekti 2 000 žmonių. Tarp 1950-1957 dauguma lietuvių iš Belgijos emigravo į JAV, Kanadą, Australiją ir kitas turtingesnes šalis. Daugiausiai lietuvių Belgijoje gyveno Limburgo ir Liežo provincijose. Jie susiburdavo didesnių lietuviškų švenčių metu. Rinkdavosi į lietuviškai aukojamas Mišias. Dalinosi lietuviška literatūra. Leido laikraštėlį “Gimtoji šalis”. Rengė demonstracijas prieš Lietuvos okupaciją. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, rinko labdarą ir siųsdavo Lietuvon. Žymiausias Belgijoje gyvenęs lietuvis – rašytojas Eduardas Cinzas parašęs keletą romanų ir novelių rinkinių. Kiti žymūs lietuviai: prozininkas dramaturgas Jurgis Smalstys, girininkas Aleksandras Tenisonas, poetė Zenta Tenisonaitė Helemans.

2000 – 2009

Paskutinė pokario kartos pirmininkė Stasė Baltus 1999 m. perdavė bendruomenės vadovavimą jaunimui. 2000 metais bendruomenės pirmininku išrenkamas Darius Oliškevičius ir pirmoji valdyba. 2001 metais bendruomenės vadovavimą perėmė Aurelija Norienė. 2005 metais BLB įregistruota pagal Belgijos įstatymus kaip pelno nesiekianti organizacija.

Dabartis

2017 m. birželio mėnesį Belgijos lietuviai trejų metų kadencijai išrinko naują valdybą. Jai vadovauja Asta Kulikauskaitė. Daugiau informacijos apie dabartinę valdybą – BLB valdybos skiltyje.