Narystė

Tapk bendruomenės nariu!

Ir tu galėsi susitikti su senais bičiuliais bendruose renginiuose, susitikti naujų įdomių žmonių, palaikyti bei skleisti lietuviškas tradicijas ir kultūrą.

Narystė tau suteiks galimybę:

  • daryti įtaką BLB per visuotinį susirinkimą;
  • paveikti Lietuvos žinybų ir vyriausybės sprendimus, susijusius su išeivija, pvz. dvigubos pilietybės klausimu;
  • tapti BLB valdybos nariu;
  • įgyvendinti savo sumanymus per BLB.

O taip pat turėsi privilegijų:

  • Mažesnį mokestį į BLB renginius;
  • Galėsi dalyvauti tik nariams skirtuose renginiuose.

Bet svarbiausia: taip tu paremsi BLB, kuri visa tai organizuoja!

Kaip tampama nariu?
Visų pirma susipažįstama su Belgijos lietuvių bendruomenės įstatais, užpildoma BLB nario anketaSavo anketą siųskite el. pašto adresu belgliet@gmail.com, nurodydami laiško pavadinime: !Naujas narys! Gavus patvirtinimą iš Valdybos, sumokamas nario mokestis.

Kaip pasirenkamas narystės tipas?
Aktyvūs nariai – gali būti visi Belgijoje gyvenantys lietuviai bei asmenys, nusipelnę bendrijos veiklai.
Bičiuliai (įstatuose nurodyti kaip „neaktyvūs nariai“) – gali būti visi asmenys, kurių priėmimui pritaria Valdyba savo nutarimu.

Kaip mokamas nario mokestis?
Aktyviems nariams ir bičiuliams nario mokestis – 15 EUR. Nuolaida taikoma studentams, pensininkams, auklėms ir bedarbiams. Jų nario mokestis – 10 EUR
Mokestis pervedamas: Belgijos Lietuviu Bendruomene vzw; 363-0267135-37; IBAN: BE35 3630 2671 3537; BIC: BBRUBEBB.
Būtinai nurodykite savo vardą ir pavardę bei metus, už kuriuos mokate.