LT Big Brother

lt_bb_logo_-_bigLT Big Brother – tai pirma ir vienintelė savanoriška profesinės mentorystės programa lietuviams visame pasaulyje. Jos tikslas – suburti į tandemus ir per neformalų asmenišką bendravimą perduolt-big-brotherti įvairiose profesinėse srityse įsitvirtinusių lietuvių profesionalų (Big Brothers/Sisters (toliau BB/BS) žinias ir patirtį perspektyviam visame pasaulyje studijuojančiam Lietuvos jaunimui (Small Brothers/Sisters (SB/SS). Taip padedame tautiečiams išnaudoti profesinį potencialą bei siekiame prisidėti prie Lietuvos vystymosi ir geresnės ateities kūrimo.

LT Big Brother projektas apima Europos širdimi vadinamas Beniliukso šalis – puikiais universitetais garsėjančią fotoltbigbrotherOlandiją, finansininkų rojų – Liuksemburgą ir Europos Sąjungos institucijas įkurdinusią Belgiją. Energingi ir savo profesinėse srityse sėkmingai įsitvirtinę lietuviai šiose šalyse mielai pasidalins sukaupta patirtimi ir žiniomis apie vietinę švietimo sistemą, darbo rinką bei karjeros galimybes. Su dalyviais bendraus prestižinius užsienio universitetus baigę ar čia patirtį sukaupę teisės, ekonomikos, viešųjų ryšių ir tarptautinių santykių specialistai iš Europos Sąjungos institucijų ir iš privačių kompanijų.

LT Big Brother Benelux regiono vadovas – Mindaugas Kaziulis, koordinatorė – Miglė Niauraitė. Visais klausimais rašyk jiems benelux@ltbigbrother.com