Valdyba

BLB valdybaPagal Belgijos pelno nesiekiančių organizacijų įstatymus, Belgijos lietuvių bendruomenę (BLB) sudaro aktyvūs ir

neaktyvūs nariai. Iš aktyvių narių kas 3 metai Visuotinio susirinkimo metu renkama valdyba.

Valdyba vadovauja BLB ir turi plačiausius veiklos, liečiančios bendruomenę, įgaliojimus.

BLB valdyba organizuoja tautines ir valstybines šventes, sporto žaidynes, užsiima parapijine veikla, ieško bendruomenės veiklai finansinių rėmėjų, palaiko ryšius su Lietuvos institucijomis ir kitomis užsienio lietuvių bendruomenėmis.

2017 m. birželio mėn. išrinkta BLB valdyba:

 • Asta Kulikauskaitė – pirmininkė
 • Gintaras Marijauskas
 • Greta Pikutienė
 • Jovita Lazdinienė – iždininkė
 • Kristina Kurgonaitė
 • Laurynas Gerikas – sekretorius
 • Monika Kokštaitė
 • Renalda Šimkutė
 • Tautvydė Daujotytė

2015 m. lapkričio mėn. išrinkta BLB valdyba:

 • Arnoldas Pranckevičius – pirmininkas,
 • Laurynas Gerikas – sekretorius,
 • Mindaugas Laurinavičius – iždininkas,
 • Asta Kulikauskaitė – ryšiai su Pasaulio lietuvių bendruomene ir sporto reikalai,
 • Tautvydė Daujotytė Mukile – Lietuvių kultūros centro Belgijoje klausimai, švietimas,
 • Rasa Gražienė – kultūrinė veikla,
 • Renalda Šimkutė – įvaizdžio klausimai bei vidaus komunikacija,
 • Ieva Sinkevičiūtė – išorinės komunikacijos kanalai.

Susisiekti su BLB valdyba galite el. paštu: belgliet@gmail.com